Những vụ tranh chấp tên miền .vn của các doanh nghiệp

Trong thời buổi kinh doanh online đang phát triển như vũ bão, website đang là những trang tiếp cận chính của rất nhiều công ty doanh nghiệp và ten mien là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về sự quan trọng của tên miền đối với website và khi bị người khác lấy mất thì mới quay ra kiện tụng tranh chấp gây hao tổn thời gian và cả tiền bạc.

VNNIC đã cho phép các doanh nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi khi đăng ký tên miền quốc gia .vn. Tuy nhiên suốt giai đoạn ưu tiên có nhiều tổ chức, doanh nghiệp không mấy “mặn mà” trong đăng ký tên miền “.vn” cho chính mình mặc dù VNNIC thông báo khuyến cáo liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, gửi email ..) dẫn đến hậu quả là mất tên miền và một tranh chấp mới phát sinh.

Những vụ tranh chấp tên miền .vn của cách doanh nghiệp

Dưới đây là những vụ kiện tụng, tranh chấp của các công ty lớn liên quan đến tên miền .vn mà chúng tôi đã ghi nhận được.

Tranh chấp tên miền nld.vn và nguoilaodong.vn

Vụ việc tranh chấp tên miền nld.vn và nguoilaodong.vn xảy ra giữa Báo Người Lao động thuộc Liên đoàn Lao động và Công ty TNHH Điểm tin VNR và ScorpioDev Group – chủ thể đăng ký tên miền nld.vn nguoilaodong.vn. Nguyên nhân chính là Báo Người Lao động thuộc Liên đoàn Lao động có đơn khiếu nại gửi đến VNNIC vào ngày 10/11/2006 với lý do 2 tên miền đó liên quan tới tên của Báo và yêu cầu thu hồi.

Trong trường hợp của Báo Người Lao động dù đã có khiếu nại, yêu cầu VNNIC thu hồi tên miền nguoilaodong.vn do chủ thể ScorpioDev Group đăng ký. Nhưng sau khi tên miền này đã không còn được ScorpioDev Group đóng phí duy trì cho năm tiếp theo nên tên miền nguoilaodong.vn đã được rơi vào trạng thái tự do nhưng Báo Người Lao động vẫn nhất định không đăng ký. Không rõ tại vì sao mà Báo Người Lao động lại tỏ ra thờ với tên miền liên quan đến tên gọi của mình. Và nếu một chủ thể khác lại đăng ký tên miền này hoặc các tên miền tương tự liên quan đến Báo Người Lao động thì lại sẽ có những đơn khiếu nại mới phát sinh tiếp tạo ra một vòng luẩn quẩn. Mấu chốt của vấn đề là ở đó, các khiếu nại, tranh chấp phát sinh sẽ ngày một nhiều trong thời gian tới mà nguyên nhân chính là do quan điểm, nhận thức về việc bảo vệ tên miền của các tổ chức, doanh nghiệp: tên miền liên quan đến tên thương mại, nhãn hiệu của mình nếu mình không đăng ký thì cũng không ai có quyền được đăng ký và sử dụng. Đây là một quan điểm không hề đúng chút nào

Tranh chấp liên quan đến tên miền mhb.vn

Vụ việc tranh chấp tên miền mhb.vn giữa Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (viết tắt là MHB Bank), tên giao dịch là MHB Bank và Công ty Tư vấn Đầu tư Kim Long – chủ thể đăng ký tên miền mhb.vn. Tranh chấp được xảy ra khi  Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long gửi đơn khiếu nại đến VNNIC vào ngày 09/02/2007.

MHB Bank đã đăng ký tên miền mhb.com.vn từ ngày 29/10/2002 để phục vụ cho việc quảng bá, phát triển nội dung để hỗ trợ khách hàng. Trên thực tế, MHB Bank chỉ là một Ngân hàng thương mại, riêng với tên MHB cũng chỉ là tên được viết tắt từ tên tiếng Anh, kèm theo MHB Bank đã không làm thủ tục đăng ký tên miền mhb.vn trong suốt giai đoạn ưu tiên kéo dài 8 tháng trước khi VNNIC cấp phát tự do tên miền cấp 2.VN (do đã đăng ký sử dụng tên miền cấp 3 tương ứng mhb.com.vn) nên việc đăng ký tên miền sau thời điểm ưu tiên này là hoàn toàn bình đẳng với tất cả các tổ chức khác. Do vậy mà MHB không thể lấy được tên miền mhb.vn. Tuy nhiên các nhà chức trách cũng khuyến cáo công ty nên thâu mua lại các tên miền khác liên quan đang còn trong trạng thái tự do để sử dụng cho các hoạt động của mình trên Internet.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *