Tin tức tên miền: Domain full control là gì?

 

1. Khái niệm Domain Full Control

Khái niệm Domain Full Control được hiểu là tên miền đó phải được toàn quyền xử lý bởi người sở hữu nó, nguyên tắc này được áp dụng bởi tất cả các nhà đăng ký tên miền trên thế giới. Cụ thể như sau:

– Tự do cập nhật thông tin chủ thể và thông tin WHOIS của tên miền.
– Tự do cập nhật và lấy thông tin bảo mật của tên miền.
– Tên miền phải được mang thông tin liên lạc và thông tin sở hữu của khách hàng, khách hàng được chủ động chuyển quản lý tên miền.
– Tên miền phải có bảng điều khiển gốc được cấp phát bởi các tổ chức tên miền Quốc tế.
– Hỗ trợ đầy đủ các chức năng như:

  • Quản lý, cập nhật Nameserver gốc, Child Nameserver (dùng tạo cặp DNS riêng)
  • Che giấu thông tin WHOIS, khóa/mở khóa tên miền, chống trộm tên miền
  • Chuyển tiếp tên miền, chuyển tiếp email tên miền, quản lý bản ghi nâng cao và các tính năng phụ trợ nhỏ
  • Ngoài ra, khi đăng ký tên miền, chủ thể tên miền phải được hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ từ nhà đăng ký tên miền,…
                                                          Ảnh vd về controlpanel

Quý khách hàng mua tên miền tại iNET, quý khách sẽ được đảm bảo quyền quản lý tên miền của mình, được toàn quyền quản lý control panel quốc tế để quản lý tên miền và các tính năng bổ sung. Quý khách có thể tham khảo mua tên miền ở địa chỉ dưới đây: https://inet.vn/dang-ky-ten-mien

2. Lợi ích khi bạn đăng ký domain Full Controll tại iNET

– Tiết kiệm được chi phí đặt mua tên miền, khi bạn đăng ký tại nhà đăng ký tên miền gốc.
– Được hưởng lợi, toàn quyền quản lý bảng điều khiển tên miền
– Lợi ích khí xảy ra tranh chấp tên miền
– Và rất nhiều lợi ích ngầm khi quý khách hàng sở hữu tên miền tại iNET,….

Xem thêm: Một tên miền quốc tế sẽ có vòng đời như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *