Gần 10.000 tên miền Việt Nam đang nằm trong danh sách được bảo vệ

Bộ TT&TT  vừa công bố danh sách 9.823 tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thuộc dạng được bảo vệ. Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC sẽ phải có trách nhiệm giữ chỗ và bảo vệ các tên miền này.

Danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ được tra cứu công khai trên website của VNNIC tại địa chỉ: http://www.vnnic.vn.

website-vnnic

Chính sách bảo vệ tên miền Việt Nam

Theo danh sách có tổng số 9.823 tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ của hơn 300 cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương đã đề nghị giữ chỗ bảo vệ như: abei (Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử); actvn (Học viện Kỹ thuật Mật mã); anninhcuakhau, anninhcuakhauvietnam (Tổng cục An ninh – Bộ Công an); bacgiang (UBND Tỉnh Bắc Giang); baohiemxahoi (Trung tâm CNTT – Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; baochinhphu (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ); cosodulieudancuquocgia (Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an); danangcity (Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng)…

Thông tư 24 ngày 18/8/2015 của Bộ TT&TT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet quy định, Nhà nước bảo vệ tất cả các cấp của ten mien “.vn” liên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bao gồm: Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam; Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam…); Các tên miền liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các tên miền kể trên có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ TT&TT.

Cũng theo Thông tư 24, VNNIC chịu trách nhiệm giữ chỗ, bảo vệ những tên miền trong danh sách các tên miền được ưu tiên bảo vệ được Bộ TT&TT ban hành. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ sẽ không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.
Đại diện VNNIC cho biết, triển khai thực hiện công tác bảo vệ giữ chỗ các tên miền liên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia theo nội dung được quy định tại Điều 8 Thông tư 24 của Bộ TT&TT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, trong năm 2016, Trung tâm đã gửi công văn tới gần 400 các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng ưu tiên, rà soát tiếp nhận các yêu cầu, tổng hợp và đưa vào danh sách trình Bộ phê duyệt ban hành danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ phù hợp theo quy định hiện hành.

Theo ICT news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *