Tên miền quốc gia là gì? Tìm hiểu về những tên miền không theo quy ước quốc tế

Tên miền quốc gia là một biểu tượng cho quốc gia trên mạng internet tuy nhiên bạn có hiểu rõ về tên miền quốc gia?

 8 lợi ích khi đăng ký tên miền quốc gia mà bạn nên biết

Gần 10.000 tên miền Việt Nam đang nằm trong danh sách được bảo vệ

ten-mien-quoc-gia-vn4

Tên miền quốc gia là gì?

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (tiếng Anh: Country code top-level domain, viết tắt là ccTLD) hay còn được gọi gắn gọn tên miền quốc gia là một ten mien cấp cao nhất Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc. Tên miền quốc gia dài chỉ được phép dài 2 ký tự, và ngược lại bất cứ tên miền cấp cao nhất nào có 2 ký tự cũng đều là tên miền quốc gia. Việc tạo ra và ủy quyền cho các tên miền quốc gia được thực hiện bởi Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (Internet Assigned Numbers Authority, IANA), với một số ngoại lệ nhất định được ghi ở dưới tương ứng với mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2 được duy trì bởi Liên Hiệp Quốc.

IANA (hiện kết giao ICANN) có nhiệm vụ phải xác định một cơ quan được ủy thác thích hợp cho mỗi tên miền quốc gia. Quyền quản trị và quản lý sao đó được ủy quyền cho thực thể đó, nơi sẽ chịu trách nhiệm cho các chính sách và hoạt động của tên miền; các cơ quan được ủy quyền hiện nay được public và bạn có thể xem tại danh sách các tên miền quốc gia của IANA. Mỗi một tên miền quốc gia sẽ có mức giá và chi phí tên miền con khác nhau tùy quốc gia đó quy định, ban hành quy định. Có thể là yêu cầu phải có mặt trong nước (như công dân hay có liên hệ đến tên miền quốc gia đó), ví dụ như tên miền của Canada (ca) và Đức (de), hoặc sự đăng ký có thể mở rộng cho mọi thực thể.

Một số tên miền không đặt theo quy ước

Việc đăng ký hạn chế tên miền đã kéo theo nhiều tên miền không theo quy ước như I.am, tip.it, start.atgo.to. Những biến thể không chính thống của tên miền quốc gia được gọi là lách tên miền, trong đó tên miền cấp 2 và tên miền quốc gia được dùng chung với nhau để tạo một từ hoặc một danh hiệu. Điều này đã dẫn tới có những tên miền như blo.gs của Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich (gs), del.icio.us của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (us), và cr.yp.to của Tonga (to). (Những tên miền không phải mã quốc gia cũng được sử dụng, như inter.net sử dụng tên miền quốc tế .net, có thể là vụ lách tên miền đầu tiên trên thế giới)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *