Một tên miền quốc tế sẽ có vòng đời như thế nào?

Ở bài viết dưới đây mình xin giới thiệu vòng đời của một tên miền quốc tế để các bạn có thêm những kiến thức về tên miền.

1. Available

tên miền quốc tế có vòng đời như thế nào

Đây là giai đoạn đầu tiên của tên miền, giai đoạn này người dùng phải kiểm tra tên miền. Nếu tên miền chưa có ai đăng ký thì họ có thể mua tên miền đó với điều kiện tên miền hợp lệ.

Tên miền hợp lệ phải có điều kiện gì:

1. Chỉ có thể bao gồm chữ cái, chữ số hoặc dấu –

2. Chiều dài tối đa của tên miền là 64 ký tự

3. Ví dụ:

o abcxyz.com

o 38681888.com

2. Registered

Giai đoạn này tên miền đã được đăng ký, tên miền có thể được sử dụng làm tên website, email, …. Giai đoạn này kéo dài từ 1-10 năm

3. Expired

Thời điểm hết hạn của tên miền

4. Auto- Renew

Giai đoạn này có thể hiểu là giai đoạn tên miền đã hết hạn, nhưng vẫn còn có thể cứu được tên miền.
Thường giai đoạn này DNS sẽ bị Registrar đổi nên website, email thường bị gián đoạn hoạt động. Mặc dù thông tin quản lý tên miền vẫn còn giữ nguyên.

5. Redemption

Đây là giai đoạn tên miền đã chết mọi thông tin quản trị tên miền đã bị xóa, mọi hoạt động trên web đều bị chấm dứt.
Tên miền có thể cứu bằng cách liên hệ trực tiếp đến Registrar để yêu cầu chuộc tên miền

  • Chi phí phải trả = phí chuộc + phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm
  • Chi phí phải trả = phí chuộc + phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm
    Giai đoạn này kéo dài 30 ngày

(?) Phí chuộc? Phí gia hạn?

Là phí trả cho Registrar để chuộc lại tên miền đã vào trạng thái Redemption
Tuỳ thuộc vào quy định của Registrar mà phí chuộc có thể là: 100, 120, 140, 175, 200, …
Sau khi chuộc được tên miền, tên miền cần được gia hạn từ 1 – 10 năm để quay lại trạng thái Registered

6. Pending Delete

Giai đoạn này tên miền đã chết hoàn toàn, không có khả năng cứu.

Thời gian kéo dài 5 ngày

7. Released (Available)

Tên miền trở về trạng thái ban đầu Available, chờ được đăng trở lại. Bắt đầu một vòng đời mới.

(?) Tên miền có giá trị rất dễ bị mất vĩnh viễn

  • Tên miền có lượng truy cập nhiều thường được các bộ máy săn tên miền “quan tâm”
  • Khi tên miền vừa Release mà chủ tên miền không kịp đăng ký lại thì sẽ bị bộ máy kia sẽ nhanh tay đăng ký trước.

Xem thêm :  >> Nguyên tắc nào để chọn được một tên miền đẹp 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *