Nguyên tắc nào để chọn được một tên miền đẹp

 

1. Lựa chọn tên miền có cần theo nguyên tắc không?

Mặc dù mua tên miền là do bạn tự lựa chọn, tuy nhiên để tên miền thật sự ấn tượng và hiệu quả bạn nên chọn theo những tiêu chí sau:

 • Tên viết tắt của tổ chức, công ty
 • Tên thương hiệu của bạn
 • Tên sản phẩm của bạn

Tên miền đăng ký có tối đa 63 ký tự ở mỗi cấp, sử dụng các kí tự từ A đến Z , các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang “-“. Không sử dụng ký tự “-” ở đầu hoặc cuối tên miền.

2. Hạn chế nào khi lựa chọn tên miền?

Bên cạnh sự tự do lựa chọn đăng kí tên miền thì đi kèm đó là những nội dung bị cấm trong tên miền đăng kí:

 •  Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 •  Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.
 •  Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
 • Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.
 • Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
 • Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
 • Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.
 • Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.
 • Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

3. Kết luận

Bạn chỉ cần nắm vững những vấn đề và nguyên tắc như trên thì bạn sẽ có cho mình được một tên miền đẹp -ý nghĩa và việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Xem thêm: 10 sai lầm lớn nhất khi lựa chọn 1 tên miền

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *