Top 10 nhà đăng ký tên miền .com đăng ký nhiều nhất

Hàng tháng, tôi xuất bản danh sách 10 công ty đăng ký tên miền hàng đầu cho .com, được xếp hạng cho cả số lượt đăng ký mới của tháng đó và tổng số tên miền .com được quản lý.

Dữ liệu này là từ tháng 8, dữ liệu gần đây nhất tại ICANN vì ICANN trì hoãn xuất bản ba tháng.

Trước tiên, hãy xem dữ liệu hàng tháng hiển thị các nhà đăng ký từ 11 đến 20 dựa trên các đăng ký .com mới của tháng 8.

11. Wix 69.445
12. CentralNic 64.976
13. Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật số Chengdu West Dimension 61.583
14. NameSilo, LLC 57.309
15. Alibaba 54648
16. IONOS 52.952
17. Media Elite Holdings Limited 47.362
18. OwnRegistrar, Inc. 45.369
19 .Name.com, Inc. 36.914
20. Atak Domain Bilgi Teknolojileri AS 35.784
21. Squarespace Domains LLC 31.486
22. Sav.com, LLC 29.254
23. Jiangsu Bangning Science & Technology Co. Ltd. 26.408

Có rất nhiều thay đổi từ tháng này sang tháng khác trong dữ liệu đăng ký mới. Công ty đăng ký có thể nhận được đơn đặt hàng số lượng lớn hoặc chạy quảng cáo. Tuy nhiên, bạn sẽ thường thấy các công ty đăng ký mới trong danh sách này, chẳng hạn như Sav.com. Thỉnh thoảng, một số nhà đăng ký này cũng lọt vào top 10.

Bây giờ, hãy xem #11-25 dành cho các nhà đăng ký có nhiều miền .com nhất được quản lý vào cuối tháng 8.

11. GMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.com 2.655.587
12. Dynadot 2.610.335
13. Wix.com Ltd. 2.392.924
14. Gname.com Pte. Ltd. 1.864.283
15. OVH sas 1.556.024
16. Name.com, Inc. 1.502.808
17. Hosting Concepts BV d/b/a Registrar.eu 1.223.147
18. Xin Net Technology Corporation 1.211.549
19. Amazon Registrar, Inc. 931.525
20. Công ty CSC Domains, Inc. 887.962
21. Automattic Inc. (WordPress.com) 816.493
22. DNSPod, Inc. 728.239
23. Gandi SAS 718.826
24. Realtime Register BV 699.287
25. Squarespace Domains LLC 686.777

Một số công cụ xây dựng trang web lọt vào danh sách 25 công cụ hàng đầu, bao gồm Wix, WordPress và Squarespace….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *