Kiểm tra tên miền đăng ký ở đâu?

1. Đăng ký tên miền là gì?

Đăng ký tên miền là quá trình mua quyền sử dụng và sở hữu một tên miền trên Internet. Tên miền là địa chỉ duy nhất giúp người dùng truy cập vào một trang web cụ thể trên Internet. Để đăng ký tên miền, bạn cần liên hệ với một công ty đăng ký tên miền (domain registrar) hoặc một nhà cung cấp dịch vụ hosting/domain để kiểm tra tính khả dụng của tên miền và tiến hành đăng ký nếu nó chưa được sử dụng bởi ai khác.

Quá trình đăng ký tên miền thường bao gồm việc chọn tên miền, cung cấp thông tin cá nhân và thanh toán phí đăng ký. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, bạn sẽ trở thành chủ sở hữu của tên miền đó và có thể sử dụng nó để tạo trang web, thiết lập email, và các hoạt động trực tuyến khác.

2. Cách Kiểm tra tên miền đăng ký ở đâu?

Tùy trường hợp mà chúng ta có thể check ra được tên miền đó đăng ký ở đâu, ví dụ những tên miền dùng chức năng ẩn tên miền thì chúng ta không thể check ra được.

  1. Trang web đăng ký tên miền: Các công ty đăng ký tên miền thường cung cấp công cụ tìm kiếm trực tuyến để kiểm tra tính khả dụng của tên miền. Bạn có thể truy cập vào trang web của các công ty như GoDaddy, Namecheap, Name.com, etc., và sử dụng công cụ tìm kiếm trên trang chủ để kiểm tra tên miền mong muốn.
  2. WHOIS: WHOIS là một hệ thống công cộng cho phép người dùng tra cứu thông tin đăng ký tên miền. Có nhiều trang web WHOIS khác nhau mà bạn có thể sử dụng, ví dụ: whois.icann.org, whois.net, who.is. Truy cập vào trang web WHOIS và nhập tên miền cần kiểm tra để xem thông tin đăng ký hiện tại và xác định liệu tên miền đã được đăng ký hay chưa.
  3. Công cụ kiểm tra tên miền trực tuyến: Có nhiều công cụ trực tuyến miễn phí như Domain.com, DomainTools, Instant Domain Search, etc., mà cho phép bạn kiểm tra tính khả dụng của tên miền và hiển thị các tên miền liên quan hoặc tùy chọn gần đó.
  4. Trang web chuyên về tên miền: Có nhiều trang web chuyên về tên miền và quản lý tên miền như DNSstuff, Domainr, DomainsBot, etc., mà cung cấp công cụ tìm kiếm và thông tin chi tiết về tên miền.
  5. Trang web registry: Mỗi loại tên miền (ví dụ: .com, .net, .org) có một trang web registry chính thức quản lý tên miền trong phạm vi đó. Ví dụ, trang web chính thức của Verisign quản lý các tên miền .com và .net. Bạn có thể truy cập vào trang web registry tương ứng và sử dụng công cụ tìm kiếm trên trang đó để kiểm tra tính khả dụng của tên miền.
  6. Truy vấn qua dòng lệnh (command line): Nếu bạn là người sử dụng hệ điều hành Unix/Linux hoặc MacOS, bạn có thể sử dụng terminal và dòng lệnh để kiểm tra tên miền đăng ký. Sử dụng lệnh “whois” và cung cấp tên miền cần kiểm tra để xem thông tin đăng ký tên miền đó.
  7. Trang web công cụ tìm kiếm tên miền: Có nhiều trang web cung cấp công cụ tìm kiếm tên miền và cung cấp thông tin về tính khả dụng của tên miền. Ví dụ, bạn có thể truy cập vào trang web của trình cung cấp tên miền (domain registrar) và sử dụng công cụ tìm kiếm trên trang đó để kiểm tra tính khả dụng.

>>>  Tra cứu tên miền miễn phí đề phòng lừa đảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *