Tra cứu tên miền miễn phí đề phòng lừa đảo

Có nhiều công cụ tra cứu tên miền miễn phí trên internet mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra tính khả dụng và độ tin cậy của tên miền. Dưới đây là một số công cụ tra cứu tên miền miễn phí mà tôi khuyến nghị để đề phòng lừa đảo:

 1. WHOIS Lookup: Công cụ này cho phép bạn kiểm tra thông tin đăng ký của một tên miền bao gồm tên của chủ sở hữu, địa chỉ email, thông tin liên lạc, ngày đăng ký và hạn sử dụng. Bạn có thể sử dụng nhiều công cụ WHOIS khác nhau như whois.net, whois.domaintools.com, who.is , whois.inet.vn để kiểm tra tính khả dụng và tin cậy của tên miền.
 2. Domain Availability Checker: Công cụ này cho phép bạn kiểm tra tính khả dụng của một tên miền. Bạn có thể sử dụng nhiều công cụ như GoDaddy Domain Availability Checker, Namecheap Domain Search, Domain.com Domain Name Search để kiểm tra tính khả dụng của tên miền một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 3. Google Safe Browsing: Công cụ này giúp bạn kiểm tra tính an toàn của một trang web bằng cách phát hiện các trang web có chứa các phần mềm độc hại, lừa đảo hoặc spam. Bạn có thể truy cập đường dẫn: https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search để kiểm tra trang web một cách an toàn.
 4. McAfee SiteAdvisor: Công cụ này giúp bạn kiểm tra tính an toàn của một trang web bằng cách phân tích các mối đe dọa bảo mật trên trang web đó. Bạn có thể sử dụng nó tại địa chỉ: https://www.siteadvisor.com để kiểm tra tính an toàn của trang web.
 5. VirusTotal: Công cụ này cho phép bạn kiểm tra tính an toàn của một trang web bằng cách quét toàn bộ trang web để phát hiện các phần mềm độc hại, virus và malware. Bạn có thể sử dụng nó tại địa chỉ: https://www.virustotal.com để kiểm tra tính an toàn của trang web.
 6. PhishTank: Công cụ này giúp bạn kiểm tra tính đáng tin cậy của một trang web bằng cách phát hiện các trang web lừa đảo và phishing. Bạn có thể truy cập đường dẫn: https://www.phishtank.com để kiểm tra tính đáng tin cậy của trang web.
 7. Google Search Console: Công cụ này cho phép bạn kiểm tra tính khả dụng và tin cậy của tên miền bằng cách xem các báo cáo về tình trạng sức khỏe của tên miền, số lượng lượt truy cập, các liên kết đến trang web và các chỉ số khác. Bạn có thể truy cập đường dẫn: https://search.google.com/search-console để kiểm tra tình trạng sức khỏe của tên miền.
 8. DNS Stuff: Công cụ này cho phép bạn kiểm tra tính khả dụng và tin cậy của tên miền bằng cách phân tích DNS, địa chỉ IP và các thông tin kỹ thuật khác. Bạn có thể truy cập đường dẫn: https://www.dnsstuff.com để kiểm tra thông tin kỹ thuật của tên miền. 
 9. Whois Lookup: Công cụ này cho phép bạn tra cứu thông tin chi tiết về tên miền như ngày đăng ký, ngày hết hạn, tên công ty đăng ký, địa chỉ và thông tin liên lạc. Bạn có thể truy cập đường dẫn: https://whois.icann.org để tra cứu thông tin về tên miền. 
 10. Alexa Rank: Công cụ này cho phép bạn xem thứ hạng của trang web trên toàn cầu và tại một số quốc gia cụ thể. Bạn có thể truy cập đường dẫn: https://www.alexa.com để kiểm tra thứ hạng của trang web. 
 11. DomainTools: Công cụ này cung cấp các thông tin chi tiết về tên miền bao gồm lịch sử, thông tin liên quan đến tên miền và các công cụ phân tích liên quan đến bảo mật. Bạn có thể truy cập đường dẫn: https://whois.domaintools.com để tra cứu thông tin chi tiết về tên miền. 
 12. ICANN: Tổ chức này chịu trách nhiệm quản lý các tên miền trên toàn thế giới và cung cấp các công cụ và thông tin liên quan đến tên miền. Bạn có thể truy cập đường dẫn: https://www.icann.org để tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký và quản lý tên miền.
 13. Tất cả các công cụ này đều là miễn phí và sẽ giúp bạn kiểm tra tính khả dụng và tin cậy của tên miền trước khi sử dụng.

Chú ý: Bạn nên luôn kiểm tra các tên miền trên nhiều công cụ khác nhau để đảm bảo tính khả dụng và tin cậy của tên miền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *