Hubspot mua lại miền connect.com với giá 10 triệu đô la

Hubspot đã mua lại tên miền connect.com với giá 10 triệu đô la vào quý trước. Elliot Silver chú ý đến việc mua lại tên miền vào tháng 4 và công ty đã tiết lộ giá mua trong một hồ sơ gửi lên SEC mà George Kirikos đã phát hiện .

Công ty hiện chuyển tiếp miền tới network.hubspot.com, được sử dụng cho một mạng xã hội.

Người đồng sáng lập Hubspot và CTO Dharmesh Shah là một người yêu thích những tên miền tốt. Đầu năm nay, anh ấy đã trả 100.000 đô la cho WordPlay.com cho một trò chơi giống Wordle.

Đó là lần bán miền thứ hai với tám con số mà chúng tôi đã biết được trong nhiều tuần. Tuần trước, Escrow.com thông báo rằng họ đã xử lý khoản ký quỹ cho NFTs.com 15 triệu đô la cuối cùng. Doanh số bán miền đó chỉ đứng sau voice.com với 30 triệu đô la cho doanh số bán miền được công bố công khai mọi thời đại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *