Giá trị quá cao thị trường tên miền .ETH gần như biến mất

Hoạt động giao dịch tên miền .eth có giá trị cao đã tăng từ hàng trăm một ngày xuống còn dưới mười tên miền.

Vào cuối buổi sáng nay, tôi sẽ xuất bản Podcast Wire Name Domain của tuần này với một cuộc thảo luận về các tên miền dựa trên blockchain.

Vào đầu tháng 5 các tên miền .eth có bốn chữ số được bán với giá từ 6.000 đô la đến 7.000 đô la và các miền ba chữ số được bán với giá 50.000 đô la trở lên.

Mọi người không đột nhiên sử dụng miền .eth hàng loạt. Thay vào đó, họ đổ xô vào thị trường với hy vọng kiếm được lợi nhuận nhanh chóng. Giá đã giảm nhiều ngày sau đó.

Thị trường nóng trong một thời gian đến nỗi Leanne McMahon , người tạo ra trang dữ liệu miền Crunch.id , đang cập nhật hàng ngày về doanh số bán hàng .eth. Cô ấy đã báo cáo về doanh số hàng trăm là 1.000 đô la trở lên mỗi ngày . Bây giờ chỉ có ít hơn 10 mỗi ngày.

Giao dịch trên OpenSea đã giảm từ hàng nghìn tên miền mỗi ngày xuống còn khoảng 150-200 tên miền mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *