Bảo vệ quyền lợi của quốc gia Việt Nam liên quan đến việc đăng ký, sử dụng tên miền

Vào 20/4 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định 27). Nghị định này đã bắt đầu có hiệu lực từ 15/4/2018.

Bà Nguyễn Thu Thuỷ, Trưởng phòng Tài nguyên Internet, Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT&TT) phát biểu tại hội nghị.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam, điểm mới của Nghị định 27 bổ sung quy định về bảo vệ quyền lợi quốc gia Việt Nam trong đăng ký, sử dụng tên miền chung mới cấp cao (New gTLD). Theo đó, tên miền chung mới cấp cao nhất (New gTLD) là tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) được Tổ chức quản lý tên miền quốc tế – ICANN mở rộng cấp phát trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân trên thế giới theo chương trình mở rộng đuôi tên miền dùng chung cấp cao nhất của ICANN (chương trình New gTLD).

Việc phát triển Chương trình đăng ký tên miền chung mới cấp cao nhất (New gTLD) đã làm nảy sinh nhiều vấn đề xung đột về quyền lợi và tác động tới chính sách quản lý của các quốc gia trong đó có Việt Nam, như: xung đột quyền lợi quốc gia Việt Nam từ các tên miền New gTLD; khả năng xung đột quyền lợi quốc gia từ mở rộng cấp phát các tên miền cấp 2 dưới New gTLD.

Do đó, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP quy định các nội dung về tiêu chí, nguyên tắc là sở cứ pháp lý bảo vệ quyền lợi quốc gia Việt Nam trong đăng ký, sử dụng tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD, bao gồm:

(a) Tên miền là tên quốc gia, mã quốc gia Việt Nam; (b) Tên miền có các cụm từ là tên gọi, tên viết tắt của Việt Nam qua các thời kỳ, thể hiện hình ảnh quốc gia của Việt Nam; (c) Tên miền là tên địa danh, tên các địa bản thuộc khu vực biên giới biển, khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới trên không của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam

(d) Tên miền là tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; (đ) Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; (e) Tên miền là tên di tích quốc gia và tên di tích quốc gia đặc biệt, tên bảo vật quốc gia, tên di sản Văn hóa vật thể và di sản Văn hóa phi Vật thế quốc gia, tên các biểu tượng văn hóa quốc gia, tên khu du lịch quốc gia Việt Nam;

(g) Tên miền là tên gọi các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội; (h) Tên miền có các cụm từ cần phải bảo vệ theo các quy định về an ninh, quốc phòng, ngoại giao của Việt Nam; (i) Tên miền là tên các danh nhân Văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ của Việt Nam; (k) Các tên miền khác do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Nghị định còn quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi quốc gia liên quan tới tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD được xác định rõ trong Khoản 2 của Điều 12a.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vói các bộ, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan: Thực hiện thẩm định các yêu cầu đăng ký, sử dụng tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD; thực hiện biện pháp phản đối tới ICANN hoặc các tổ chức quản lý tên miền cấp cao quốc tế trong trường hợp các tổ chức này cho đăng ký, sử dụng các tên miền có thể xâm phạm lợi ích quốc gia theo các tiêu chí được quy định tại Khoản 1 của Điều 12a;

Các bộ, ngành, tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông và các tổ chức đơn vị liên quan: Lập danh mục theo dõi việc đăng ký, sử dụng các tên miền thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị theo theo các tiêu chí đã được quy định; đề xuất kinh phí để thực hiện việc đăng ký sử dụng tên miền cần bảo vệ trên nguyên tắc sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước để thực hiện bảo vệ quyền lợi quốc gia;

Bên cạnh đó, tham gia thẩm định yêu cầu đăng ký, sử dụng tên miền New gTLD và tên miền cấp 2 dưới New gTLD theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính thẩm định và bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động đăng ký sử dụng tên miền.

(Nguồn: http://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-cntt/bao-ve-quyen-loi-quoc-gia-viet-nam-trong-dang-ky-su-dung-ten-mien-166668.ict)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *