Sử dụng điểm Scrabble cho các giá trị tên miền

1. Điểm Scrabble cho tên miền là gì?

Điểm Scrabble có thể là thước đo hữu ích cho giá trị của các chữ cái trong tên miền ngắn.

Mặc dù thực tế hiện nay đã có một số công cụ online giúp chúng ta thẩm định được giá trị của tên miền. Ví dụ như công cụ của nhà inet: iNET ra mắt tính năng thẩm định giá tên miền

2. Cách sử dụng điểm Scrabble cho các giá trị tên miền?.

Tất cả các nguyên âm và chữ cái phổ biến nhất đều có giá trị một điểm. Mặt khác, các chữ cái như Q và Z, khó diễn đạt thành từ hơn, có giá trị 10 điểm.

Các chữ cái trong tên miền mà chúng ta đã thảo luận rất phổ biến vì chúng chỉ đáng giá một điểm. Vì vậy, theo thước đo đó, đó là một miền tốt.

Nat cho biết anh ấy đã sử dụng khái niệm này như một cách để đo lường giá trị miền của các miền ba và bốn chữ cái kể từ giữa thế kỷ trước. Ông lưu ý rằng đó chỉ là một biện pháp và nó không hoàn hảo.

Điểm Scrabble dựa trên tần suất xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong một từ, nhưng đối với các tên miền ngắn, điều quan trọng là sự hiện diện của chữ cái ở đầu từ vì chúng thường được sử dụng làm từ viết tắt hoặc viết tắt.

Điều này đặc biệt là trường hợp với các nguyên âm. ‘U’ là một chữ cái phổ biến ở giữa các từ, nhưng không nhiều ở đầu từ. Vì vậy, trong khi ‘U’ (1 điểm) có tần suất cao hơn ‘W’ (4 điểm) trong các từ, thì nó thực sự có tần suất thấp hơn nhiều so với ‘W’ là chữ cái đầu tiên trong một từ.

Và mặc dù ‘X’ có giá trị tám điểm trong Scrabble, nhưng nó có thể là một chữ cái tốt để kết thúc miền ba chữ cái vì ý nghĩa của nó đối với trao đổi tài chính.

Nat nhấn mạnh rằng mặc dù điểm Scrabble rất hữu ích như một hướng dẫn sơ bộ, nhưng các nhà đầu tư tên miền nên luôn tìm hiểu sâu hơn và xem xét tất cả các yếu tố. Và hãy nhớ rằng kỹ thuật định giá này chỉ phù hợp với các nhà đầu tư tên miền; khi một người dùng cuối đi cùng tên viết tắt của họ là tên viết tắt của họ. Khi tôi mua DNW.com với tư cách là người dùng cuối, việc W là một chữ cái ít phổ biến hơn không thành vấn đề vì đó là chữ cái tôi cần để phù hợp với thương hiệu của mình.

Nó cũng là một phân tích lấy tiếng Anh làm trung tâm; các chữ cái khác phổ biến hơn trong các ngôn ngữ khác nhau. Tất cả chúng ta đều nhớ sự bùng nổ tên miền của Trung Quốc đã khiến các nguyên âm trở nên ít giá trị hơn và các chữ cái như X trở nên có giá trị hơn.

Đây là điểm Scrabble theo chữ cái:

(1 điểm)-A, E, I, O, U, L, N, S, T, R
(2 điểm)-D, G
(3 điểm)-B, C, M, P
(4 điểm)-F , H, V, W, Y
(5 điểm)-K
(8 điểm)- J, X
(10 điểm)-Q, Z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *