Liên minh miền Web3 ra mắt để cố gắng mang lại trật tự cho các miền blockchain

Nhóm muốn có quyền sở hữu trí tuệ đối với các chuỗi blockchain và cũng để giúp bảo vệ các thương hiệu trong các lĩnh vực này.

1. Liên minh miền Web3, đã ra mắt hôm nay

Nhóm có một vài mục tiêu chính. Một là để ngăn chặn xung đột tên trong các miền blockchain, điều mà Unstoppable đã và đang đấu tranh. Cách khác là tạo ra một số cách để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của những người khác trong các miền blockchain.

Đây là cam kết của nhóm, theo trang web của họ :

Tuân thủ các nguyên tắc của Liên minh miền Web3 về phát triển các không gian tên miền blockchain duy nhất, có thể tương tác, các miền NFT và ủng hộ việc bảo vệ pháp lý và sự chấp nhận của thị trường đối với không gian tên blockchain.

Để bảo vệ người dùng và nỗ lực hướng tới sự phát triển của các hệ thống đặt tên miền NFT có thể tương tác bằng cách thúc đẩy việc tự nguyện tránh xung đột không gian tên với các hệ thống đặt tên Web3 hiện có trong ngành tên miền Web3.

Để ủng hộ quan điểm chính sách mà chủ sở hữu cơ quan đăng ký tên miền NFT tạo quyền nhãn hiệu trong TLD web3 của họ thông qua việc sử dụng thương mại lần đầu với sự thâm nhập thị trường.

Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, bao gồm cả quyền nhãn hiệu, trong TLDs web3 của chúng tôi.

Làm việc với các thành viên khác của Liên minh miền Web3 để thúc đẩy sự thăng tiến của các vị trí chính sách của Liên minh miền Web3.

Làm việc với các Thành viên Liên minh miền Web3 khác để ủng hộ việc công nhận miền NFT bởi một cộng đồng rộng lớn các bên liên quan và công chúng.

Trang web nhắc lại lập luận cốt lõi của mình về việc giành được tài sản trí tuệ trong một chú thích riêng gần đầu trang web:

Liên minh miền Web3 tin rằng Tên miền cấp cao nhất dựa trên web3 (“TLD”) được phát triển và tiếp thị bởi một tổ chức cụ thể là tài sản trí tuệ và những người tham gia trong ngành phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tất cả các dịch vụ đặt tên blockchain vì lợi ích của người tiêu dùng cũng như các ứng dụng muốn hỗ trợ chức năng miền blockchain.

Unstoppable Domains đã lập luận rằng công ty đầu tiên giới thiệu và tiếp thị tên miền cấp cao nhất của blockchain nên có độc quyền đối với tên miền đó. Nó cũng đã cố gắng lấy các nhãn hiệu do chính phủ cấp cho các miền cấp cao nhất của mình, hầu hết đều không thành công. Hoa Kỳ không cấp nhãn hiệu cho các miền cấp cao nhất. Cơ sở lý luận rút ra cho điều này: khi bạn nhìn thấy Amazon.com, bạn sẽ nghĩ đến thương hiệu Amazon, không phải “thương hiệu” .com.

Công ty đã kiện người tạo ra tên .wallet trong Handshake  và thậm chí đóng cửa phần mở rộng .coin của riêng mình khi phát hiện ra một thực thể khác đã đưa .coin ra thị trường trước đó.

Bản chất phi tập trung của công nghệ blockchain sẽ khiến việc đạt được mục tiêu này trở nên khó khăn. Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một hệ thống đặt tên blockchain bất cứ lúc nào mà không cần sự chấp thuận của cơ quan trung ương. Hệ thống DNS truyền thống có ICANN, hệ thống này phân bổ các tên miền cấp cao nhất và đảm bảo tính bảo mật và ổn định của toàn bộ hệ thống.

Và một số hệ thống đặt tên blockchain cạnh tranh không được điều hành bởi một công ty duy nhất như Unstoppable Domains. Vì vậy, quyết định không tạo các miền cấp cao nhất phù hợp không nằm trong tay của một cá nhân hoặc tổ chức nào.

Một số người ủng hộ miền blockchain tin rằng việc khớp các tên miền cấp cao nhất không phải là vấn đề, do chúng được sử dụng trên các blockchain khác nhau.

Một trong những mục tiêu cốt lõi khác của nhóm, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong các miền blockchain, có lẽ là cần thiết để các miền này được áp dụng rộng rãi. Việc triển khai một hệ thống như vậy sẽ chứng tỏ là một thách thức do tính chất phi tập trung và ẩn danh của các miền này.

>>> .Com tiếp tục trượt dốc trong Quý 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *